Zachte landing in onze kleuterklassen

In september 2019 startten we voor ’t eerst onze Zachte Landing op. Tijdens het schooljaar stuurden we bij met hulp van ouders, leerkrachten en ook onze kleuters. Een uitgebreide enquête, oudercontacten en talloze informele gesprekken bezorgden ons de nodige feedback om onze Zachte Landing definitief vorm te geven.

Wat vinden de ouders en kleuters belangrijk?

- een rustige start van de dag - blijkt vooral voor onze jongste kleuters van groot belang

- voor de 3e kleuterklas - een overgang naar het eerste leerjaar zonder zachte landing

- de kans om op de speelplaats nog even energie te ontladen en contact te maken met de vriendjes; de zachte

landing is niet voor iedereen de beste start van de dag

Wat vinden de juffen belangrijk ?

- een klein groepje zorgt voor de nodige rust

- een warm, kort afscheid van mama of papa; een langere babbel kan uiteraard wel op een ander moment -

we kunnen hiervoor een afspraak maken

- goeie gewoontes en vaste rituelen laten kleuters groeien in zelfstandigheid (jas, doos, fles)

Hoe houden we met ieders noden rekening?

- alle kleuters krijgen de kans om de Zachte Landing uit te proberen

- vanaf de 2e week helpt juf bepalen wie nood heeft aan de rustige start en wie eerder behoefte heeft aan nog wat

speeltijd buiten

- kleuters worden door juf en ouders gestimuleerd om hun jas, flesje, boterhamdoos zelf te schikken

- na de krokusvakantie stopt de Zachte Landing voor de 3e kleuterklas

Zo bouwen we een overgangsmoment in naar het eerste leerjaar en ondersteunen we de kleuters in hun groeiproces.

Hoe verloopt de zachte landing ?

Welkom op onze kleuterschool!

Veel warme groeten van

het kleuterteam, zorgteam en Marjolijn