Kinderparlement

Vanaf het derde leerjaar kunnen kinderen zetelen in het kinderparlement. In september kunnen alle jongens en meisjes zich kandidaat stellen en worden per klas 2 schepenen verkozen. Voor de kinderen van het derde leerjaar is het een kennismakingsjaar, zodat ze leren hoe het kinderparlement in zijn werk gaat.

Drie keer per jaar komt deze groep leerlingen samen met juf Hanne en juf Hilde, en worden voorstellen van de verschillende klassen besproken. Dit kunnen kleine bekommernissen zijn, maar het kinderparlement is al meerdere keren aan zet geweest voor de realisatie van mooie initiatieven.

Welke initiatieven heeft ons kinderparlement al uit de grond gestampt?

- muziek op de speelplaats

- klasballen, zodat elke klas verantwoordelijk is voor de eigen ballen.

- afvalridders

- een klok op elke speelplaats

- middagactiviteiten

- meer wieltjesdagen

Hoe gaan we te werk?

We delen het schooljaar in, in 3 grote periodes, waarin telkens bepaalde punten aan bod komen:

Eerste periode

We starten met een bijeenkomst met de kinderen van het parlement. Hierin wordt de organisatie van de dag van de jeugdbeweging besproken: wat organiseren we, wie doet wat en wanneer? Daarnaast zetten we ook een actie rond fluo op poten.

Tweede periode

We komen samen, begin januari. Tijdens dit moment evalueren we de vorige activiteiten en plannen we een binnenactiviteit die over de middag kan plaatsvinden. Denk maar aan lezen, gezelschapspelletjes spelen, ….

Alle klassen van de school vullen ook een blad in om bepaalde bekommernissen en zorgen aan te kaarten en om ideetjes in te dienen. Al deze puntjes worden dan met het kinderparlement overlopen. We groeperen alles en spreken af met welke voorstellen er verdere stappen kunnen gezet worden.

Derde periode

Bij de derde en tevens laatste vergadering met het kinderparlement, wordt er nagedacht over een buitenactiviteit die over de middag kan plaatsvinden, bijvoorbeeld kubben.

We proberen ook aan de hand van allerhande werkvormen de werking van het voorbije werkjaar te evalueren.

Na elke vergadering komt de werkgroep kinderparlement samen om de voorstellen te bespreken en na te gaan welke puntjes haalbaar zijn en wie wat zal doen.

Op de maandopening die volgt na elk kinderparlement, krijgen de burgemeesters de kans om kort verslag te brengen over de afgelopen vergadering. Op die manier kunnen we alle kinderen van de school bereiken.

Van onze burgemeesters wordt wat meer verwacht dan van de schepenen. Zij zijn a.h.w. de ‘rechterhand’ van de werkgroep kinderparlement.