De nieuwe schoolbrochure kan je terugvinden onder de rubriek 'onze school'. Lees hieronder even aandachtig deze speciale zaken.

Beste ouders

Gelieve het document ter goedkeuring van het algemeen schoolreglement en de schoolbrochure terug te bezorgen aan de klasleerkracht. Het is belangrijk dat beide ouders dit document ondertekenen.

vriendelijke groeten, Marjolijn

EVEN U SPECIALE AANDACHT VOOR DEZE ZAKEN

Uw kind liep een ongeval op. Wat nu?

  • Het secretariaat bezorgt de nodige documenten.
  • Geneeskundig getuigschrift door arts laten invullen en zo snel mogelijk op school terugbezorgen.
  • U betaalt alle kosten van arts, ziekenhuis, apotheek … en u brengt dit binnen in uw mutualiteit. Daar vraagt     u een uitgavenstaat en u bezorgt dit formulier op school.
  • Daarna zult u van school een uitgavenstaat krijgen die u dient te ondertekenen om daarna terug te                  bezorgen op school.
  • Indien er vragen zijn, kunt u mailen naar nancy.vanneste@sint-rembert.be .

De schoolrekening klopt niet. Wat nu?

  • U betaalt de schoolrekening: Geef dan per mail aan het secretariaat (defonkel.secretariaat@sint-rembert.be) door wat er niet klopt. Of je komt op het secretariaat langs om dit door te geven. Dan wordt het bedrag dat teveel aangerekend werd, in mindering gebracht op de volgende schoolrekening. Denk eraan om dit zo snel mogelijk te doen.

HEEL BELANGRIJK OM DAN ZELF DE SCHOOLREKENING NIET AAN TE PASSEN

DOOR HET FOUTIEVE BEDRAG AF TE TREKKEN VAN DE TE BETALEN REKENING.

  • Mogen we ook vragen om het bedrag dat op de schoolrekening staat volledig te betalen en niet af te                ronden naar beneden. Anders blijft dit kleine restbedrag open staan in de boekhouding.

Facebookgebruik

Gesloten facebookgroepen zijn in de Fonkel niet toegestaan i.f.v. de privacy. We bezorgen de info via andere kanalen.

Thuisrijen

Omwille van de veiligheid worden de kinderen opnieuw verplicht om met de thuisrij mee te gaan (tenzij de ouders de kinderen komen ophalen). De thuisrijen zijn enkel voor de kinderen van de lagere school (kleuters dienen dus opgehaald te worden door een volwassene).

De thuisrijen zijn:

  • Brugsestraat (rij naar de kerk)
  • Engelstraat
  • rij naar het kruispunt Schoolstraat - Ossebilkstraat.

In de thuisrijen is het dragen van een fluojasje verplicht.

UITZONDERING: Indien ouders hun lagere schoolkind na de opvang of na de lessen van de kunstacademie op school, alleen wensen naar huis te laten gaan, dan vullen ze hiervoor een toelatingsformulier in. Je kan dit verkrijgen op het secretariaat.

Belangrijke data

Wist je dat de sportavond dit schooljaar doorgaat op vrijdag 23 november 2018?

vrijdag 21 september 2018

Klassen

Wil je kennismaken met onze klassen? Klik dan op de foto en breng een bezoekje aan de blog van de klas.

Opvang

In onze school hebben we ruime opvangmogelijkheden.