NIEUW sport voor ouders: Sport jij mee?

Beste ouders

Naast de lessen ‘sport op zaterdag’ voor de kleuters en leerlingen van het 1e leerjaar, heeft de ouderraad een gelijkaardig initiatief uitgewerkt voor de ouders.

Veel mama’s en papa’s willen meer gaan bewegen, maar het ontbreekt hen aan een sportmaatje of de nodige tijd en motivatie.

Daarom organiseert de ouderraad vanaf februari één sportactiviteit per maand, telkens op dinsdag. Dit om dicht bij huis en samen met andere ouders in een ongedwongen sfeer te bewegen.

De opbouw ziet er als volgt uit:

- Opwarming

- Competitie, sport & spel (zoals bv. tafeltennis, badminton, volleybal, hockey, …)

- Als afsluiter volgen een aantal spierversterkende oefeningen (zoals bv. stretchen)

Iedereen sport naar eigen kunnen, want bewegen, zich amuseren & gezellig samenzijn staan hierbij voorop. Kortom, alle mama’s en papa’s zijn welkom!

Praktische info

- 5 lessen, telkens op dinsdag: 19 februari - 19 maart - 23 april - 14 mei - 4 juni

- van 20u tot 21u

- max. 20 deelnemers per les

Opmerking: de lessen gaan door vanaf 10 deelnemers

- locatie: in de turnzaal van de school

- lesgever: Patrick Ghyoot (tevens lesgever ‘sport op zaterdag’)

- kostprijs: 5€/les

  • Om de kostprijs zo laag mogelijk te houden hebben wij geen extra verzekering

geopend en zijn wij dus niet verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen

  • Betaling gebeurt vóór aanvang van de les door storting op rekeningnr.

BE92 7350 4966 7523 (met mededeling: sport ouders + naam + lesdatum)

  • Schrijf je in voor alle lessen en betaal slechts 20€!
  • Op voorhand inschrijven is verplicht (ten laatste 1 week op voorhand)
  • Inschrijven via defonkel.ouderraad.inschrijvingen@sint-rembert.be met vermelding

van je naam, telefoonnr. en datum van de les waaraan je wenst deel te nemen

  • Je wordt tijdig verwittigd indien de les niet doorgaat.

Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je ons steeds contacteren via bovenstaand mailadres.

We hopen jullie alvast op één van onze sportieve avonden te mogen verwelkomen.

Groeten,

De ouderraad

zondag 10 februari 2019

Klassen

Wil je kennismaken met onze klassen? Klik dan op de foto en breng een bezoekje aan de blog van de klas.

Opvang

In onze school hebben we ruime opvangmogelijkheden.