NIEUWE RICHTLIJNEN OPVANG

Dag ouders

Hieronder de richtlijnen vanuit de Scholengroep Sint-Rembert voor de opvang van deze week en komende week(weken).

Vanaf de week van 23/3 werken we niet meer met een inschrijfformulier, maar met inschrijven via een mail aan de directeur van de school.

Graag per week inschrijven, ten laatste op vrijdag 20/3 voor de week van 23/3.

Inschrijven via de website Sint-Rembert is dus niet meer van toepassing.

De opvang is enkel voor ouders die geen opvang hebben én werken in de zorg of in andere cruciale beroepen (politie, veiligheid, voedselvoorziening …)

Mag ik dus vragen om mij een mailtje te sturen indien je wenst in te schrijven voor de opvang?

Ook graag doormailen voor morgen en overmorgen, zodat we duidelijk zicht hebben op de kinderen die er zullen zijn.

Graag duidelijk volgende zaken doorgeven:

  • naam kind - klas
  • dag en datum
  • voorschoolse opvang nodig vanaf … uur
  • komt in de voormiddag vanaf … uur
  • wordt opgehaald om … uur
  • eet boterhammen
  • komt in de namiddag vanaf … uur
  • wordt opgehaald om … uur

De situatie verandert dikwijls heel vlug, indien je ingeschreven was voor opvang en dit verandert, graag ook doorgeven aan mij zodat ik dit kan aanpassen.

Ik wil alvast jullie ouders bedanken.

Heel veel ouders hebben de voorbije week enorm veel inspanningen gedaan, om in deze onzekere periode de nodige oplossingen te zoeken.

Ook een grote dankjewel aan alle leerkrachten en Anje voor de goede zorgen voor onze kinderen.

Heb je een leuke foto,

dan mag je die doorsturen naar mij.

Hou dus ook de website en FB van de school in de gaten, zo kunnen we toch fijne momenten blijven delen.

Hou het gezond,

veel groeten

Marjolijn

woensdag 18 maart 2020

Klassen

Wil je kennismaken met onze klassen? Klik dan op de foto en breng een bezoekje aan de blog van de klas.

Opvang

In onze school hebben we ruime opvangmogelijkheden.