RICHTLIJNEN AANVRAAG NOODOPVANG VANAF HERSTART 15 MEI

Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.

 • Ouders die zelfstandig werken? beroep doorgeven. (je kan moeilijk jouw eigen attest schrijven
 • Gescheiden ouders? De ouder die nood heeft aan opvang bezorgt het attest in de week waarin opvang nodig is.
 • Alleenstaande ouders? Attest bezorgen van de werkgever.
 • Ouders van kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar die ook nog noodopvang nodig hebben? De momenten waarop er nog noodopvang nodig is, worden doorgegeven.

Om de veiligheid te garanderen en de organisatie op punt te zetten hanteren we volgende cruciale richtlijn. Er volgt enkel toestemming tot de opvang indien de ouders op voorhand een attest kunnen voorleggen van de werkgever. Mag ook een foto zijn, dan geef je het attest af aan Anje op het moment je kind de eerste keer naar de opvang komt.

De aanvraag voor de opvang stuur je door, samen met de attesten via mail naar marjolijn.roets@sint-rembert.be

Pas dan kan er toestemming gegeven worden om de opvang te gebruiken. Vraag dus tijdig de attesten aan bij de werkgever.

 • Voor maandag 18 mei, dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei kan je de aanvraag indienen ten laatste op vrijdag 15 mei. Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is de school gesloten wegens Hemelvaartweekend.
 • Voor de week van maandag 25 mei tot vrijdag 29 mei kan je de aanvraag indienen ten laatste op vrijdag 22 mei.
 • Voor de week van dinsdag 2 juni tot vrijdag 5 juni kan je de aanvraag indienen ten laatste op vrijdag 29 mei. (maandag 1 juni = Pinkstermaandag = school gesloten)
 • Voor de week van maandag 8 juni tot vrijdag 12 juni kan je de aanvraag indienen ten laatste op vrijdag 5 juni.
 • Voor de week van maandag 15 juni tot vrijdag 19 juni kan je de aanvraag indienen ten laatste op vrijdag 12 juni.
 • Voor de week van maandag 22 juni tot vrijdag 26 juni kan je de aanvraag indienen ten laatste op vrijdag 19 juni.
 • Voor de laatste twee lesdagen is er geen noodopvang meer nodig, dan hebben alle kinderen les.
 • Je mag de aanvraag ook direct voor de rest van juni doorgeven.
 • Aanvragen die te laat ingediend worden, zullen niet meer goedgekeurd worden.
 • Ouders die reeds gebruik maken van de noodopvang mogen dit ook doorgeven aan Anje, zodat we dit op de lijst kunnen aanvullen. Ze moeten dan geen bijkomende mail meer te versturen.
 • HUISTAKEN: de kinderen kunnen hun huiswerk in de voormiddag in de noodopvang maken.

Voor- en naschoolse opvang terug de normale uren!

 • Tijdens de voor –en naschoolse opvang worden de contactbubbels zoveel mogelijk bewaard.
 • Voor -en naschoolse opvang wordt aangerekend volgens de gebruikelijke tarieven en uren. Onder de knop PRAKTISCH - OPVANG kan je dit nogmaals nalezen.
 • OP LESDAGEN IS HET NIET NODIG OM DOOR TE GEVEN ALS JE KIND NAAR DE VOORSCHOOLSE EN NASCHOOLSE OPVANG KOMT.
 • Onderstaand schema kan een handig hulpmiddel zijn om alles door te geven.
vrijdag 8 mei 2020

Klassen

Wil je kennismaken met onze klassen? Klik dan op de foto en breng een bezoekje aan de blog van de klas.

Opvang

In onze school hebben we ruime opvangmogelijkheden.