Schoolmissie en schoolvisie de fonkel

Blijf

met fonkelende ogen

om je heen kijken,

want daar waar je ‘t

het minst verwacht zitten

de prachtigste schatten

verborgen

~ Roald Dahl~

~schoolmissie de Fonkel~

RUIMTE OM TE GROEIEN

In onze basisschool De Fonkel is er veel ruimte. Ruimte om te leren én te leven: ruimte om te groeien! Met ons leerplan en doorheen onze aanpak willen we kinderen op alle vlakken optimaal laten ontwikkelen om actief en bewust deel te nemen aan het samenleven. We leren immers om te leven. Onze school is sterk verbonden met Aartrijke, juist hier ontdekken kinderen de wereld. De Fonkel is een ontmoetingsplaats.

MET VERTROUWEN & RESPECT

Via vertrouwen, respect en zorg voor elkaar creëren we een positief en veilig klimaat in een krachtige én gezonde leer- en leefomgeving. Het welbevinden van kinderen en al wie hen vormt is hiervoor de basis. We gaan op zoek naar de talenten om de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind te stimuleren. Samen met kinderen reflecteren we op hun leren en leven. Ons schoolteam daagt ook zichzelf uit om bij te leren. Het vormingsproces bij elk kind realiseren we door als team op klas –en schoolniveau te differentiëren. Innoverend, geïntegreerd en betekenisvol onderwijs aanbieden, is het doel van dit alles.

SAMEN – VERSCHILLEND VAN ELKAAR

Elk kind willen we gericht ondersteunen en reiken we de nodige kansen aan. Samen overleggen, maakt dat wij elk kind leren kennen, aanvaarden en stimuleren in de verdere groei naar een positief zelfbeeld. We vertrekken vanuit een brede zorg in elke klasgroep, waar kinderen zich samen - verschillend van elkaar - ontwikkelen. Zowel binnen als buiten de klas houden we rekening met de (thuis)ervaringen van elk kind. We stellen alles in het werk om kinderen zo breed mogelijk te laten ontwikkelen.

IN OPEN DIALOOG

De Fonkel is een katholieke school, open voor alle kinderen. Door dialoog helpen we kinderen omgaan met zinvragen. Geloof wordt niet opgedrongen. Universele waarden leren we beleven met Jezus als inspiratie.

DE FONKEL DROOMT …

Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor elk kind. Elkaar aanvullen, is elkaar versterken. We werken -met velen- samen aan de organisatie en structuur op onze school. Via overleg, open communicatie en transparantie worden de kinderen en ouders hierbij betrokken. We willen dat kinderen zich goed voelen om te spelen, te leren en te leven. We dromen van een school waar elk kind zichzelf mag zijn en tegelijk leert samenleven met anderen.

Inschrijven

Hier kan je alle info terugvinden indien je uw kind wenst in te schrijven. Kom je graag eens langs voor wat extra info? Dan geven we graag een woordje uitleg en een rondleiding op school. Je kan steeds telefonisch een afspraak maken of via mail: marjolijn.roets@sint-rembert.be

Wat staat er op de agenda

Bekijk de Fonkel jaarkalender
zondag 21 april
Eerste Communie de Fonkel
maandag 22 april
Lokale vrije dag: vrijaf voor iedereen
zaterdag 4 mei
Vormsel Aartrijke