Kinderparlement

Alle klassen van de lagere afdeling kiezen hun vertegenwoordigers (schepenen) (2 per klas). De vertegenwoordigers van het zesde leerjaar, zijn de burgemeesters.

4 x per jaar komt deze groep leerlingen samen en bespreekt voorstellen van de verschillende klassen. Dit kunnen kleine bekommernissen betreffen, maar het kinderparlement is al meerdere keren aanzet geweest tot mooie initiatieven.

Hoe gaan we te werk?

• In de klas krijgen alle kinderen de kans om bepaalde voorstellen te noteren.

• De schepenen overlopen de puntjes. Wat eventueel haalbaar is, wordt genoteerd.

• Er wordt gebrainstormd over bepaalde initiatieven: dag van de jeugdbeweging, sfeerdag, pyjamadag,… en afgesproken wie wat doet.

• We kiezen wie de ‘Pluim van de maand’ verdient en staven dit ook.

• De werkgroep kinderparlement (leerkrachten) ordenen de voorstellen en gaan na wat wel en niet haalbaar is, dit in overleg met mevrouw Marjolijn.

• De burgemeesters stellen tijdens de maandopening hun punten voor en delen de 'PLUIM VAN DE MAAND' uit.

Van onze burgemeesters wordt wat meer verwacht dan van de schepenen. Zij zijn a.h.w. de ‘rechterhand’ van de werkgroep kinderparlement.

Welke initiatieven heeft ons kinderparlement al uit de grond gestampt?

- Muziek op de speelplaats, waar telkens 2 ‘DJ’s’ verantwoordelijk voor zijn.

- Klasballen, zodat elke klas verantwoordelijk is voor zijn eigen bal.

- Afvalridders

- Een klok op elke speelplaats

- …