Ouderraad

Wat als we nu eens simpelweg geloven in mensen.

In wat ze kunnen, wat ze willen, waarvan ze dromen.

En vooral ook geloven in jezelf, in je eigen mogelijkheden.

Simpelweg geloven dat mensen hand in hand, schouder aan schouder, buitengewone dingen doen.

Wat kan ik doen, wat wil ik doen

om de dromen van onze kinderen op school waar te helpen maken?

De ouderraad is een schakel tussen de kinderen, de ouders en de school.

We leggen dan ook de nadruk op drie O's: Ontmoeten, Ondersteunen, Overleggen, de schakels van onze werking.

ONTMOETEN

We organiseren activiteiten waarbij alle mensen die betrokken zijn bij de school elkaar kunnen ontmoeten vb. een warm welkom, de kersthappening, de jeugdboekenweek, quiz en infoavonden.

ONDERSTEUNEN

We ondersteunen verschillende projecten van de school: we bouwen mee aan een verkeersveilige schoolomgeving, er groeit iets op onze speelplaats, wetenschap en techniek krijgt een plaats op school, …

OVERLEGGEN

Op een constructieve manier gaan we met de school en de andere ouders in overleg en bouwen we mee aan een kindvriendelijke en veilige school.

Wil je graag deel uitmaken van deze gemotiveerde groep ouders?

Nieuwe ideeën zijn meer dan welkom. Aarzel niet om bij ons aan te sluiten of meer informatie in te winnen en neem contact op met de ouderraad:

defonkel.ouderraad.secretaris@sint-rembert.be

1. Ouderraad leden

De ouderraad leden vergaderen gemiddeld een vijftal keer per jaar en denken positief en actief mee aan de opbouw van een fijne schoolomgeving en een goed schoolbeleid voor de kinderen. Ouderraad leden kunnen zich aansluiten bij bepaalde werkgroep(en).

2. Ouderraad werkgroepen

Misschien heb je geen tijd om bij de verschillende activiteiten/vergaderingen aanwezig te zijn maar heb je wel zin om aan te sluiten bij 1 van deze werkgroepen, die een bepaald thema verder uitwerkt?

Overzicht werkgroepen :

- werkgroep kersthappening

- werkgroep verkeer

- werkgroep sport

- werkgroep jeugdboekenweek

3. Helpende Handen

Heb je zin om te helpen bij een activiteit zonder actief in de ouderraad of een werkgroep te zitten dan kan je aansluiten bij de groep ‘helpende handen’.

4. Dit schooljaar

Dit jaar heeft de ouderraad de tijd genomen om samen met de nieuwe directie en het schoolteam na te denken over hoe we een toegevoegde waarde konden bieden aan de schoolwerking.

Wat betekende de ouderraad het afgelopen jaar voor de school en uw kinderen?

- Organisatie van Sport op zaterdag.

- Overleg met de gemeente omtrent de verkeersveiligheid rond de school.

- Organisatie van verschillende activiteiten omtrent de jeugdboekenmaand.

- De school ondersteunen

  • Bij het maken en de verkoop van de tekenkaartjes in december
  • Bij de fluocontroles en de beloningen hieraan gekoppeld
  • Op de sportavond
  • Met financiële middelen voor de inrichting van de groene speelzone
  • Op het schoolfeest.

De kersthappening, waarbij we sfeer en gezelligheid hoog in het vaandel dragen, is een evenement dat een groot engagement van velen vraagt. Vandaar werd dan ook beslist om deze happening vanaf nu tweejaarlijks te organiseren.

Noteer de datum van de komende editie alvast in je agenda: zaterdag 15 december 2018.

Inschrijven

Hier kan je alle info terugvinden indien je uw kind wenst in te schrijven. Kom je graag eens langs voor wat extra info? Dan geven we graag een woordje uitleg en een rondleiding op school. Je kan steeds telefonisch een afspraak maken of via mail: marjolijn.roets@sint-rembert.be

Wat staat er op de agenda

Bekijk de Fonkel jaarkalender
maandag 17 juni
WEEK 1
dinsdag 18 juni
wieltjesdag
woensdag 19 juni
BIB 1ste lj