Scholengroep Sint-Rembert

HET SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden

voor een goed verloop van het onderwijs.

De vzw Scholengroep Sint-Rembert wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, hierin gemandateerd door de Algemene Vergadering. Voorzitter is de heer Michel Roggeman.

Scholengroep Sint-Rembert

Bruggestraat 23

8820 Torhout

Tel : 050/23 15 10

Fax : 050/23 15 20

info@sint-rembert.be

Inschrijven

Hier kan je alle info terugvinden indien je uw kind wenst in te schrijven. Kom je graag eens langs voor wat extra info? Dan geven we graag een woordje uitleg en een rondleiding op school. Je kan steeds telefonisch een afspraak maken of via mail: marjolijn.roets@sint-rembert.be

Opvang

In onze school hebben we ruime opvangmogelijkheden.