Schoolraad

Dit is een adviesorgaan waarin iedere deelnemer aan het onderwijsgebeuren een vertegenwoordiging heeft. Samenstelling: leerkrachten - ouders - plaatselijke gemeenschap – schoolbestuur

  • Voor de ouderraad: Bart Vergote – Bert Brugghe
  • Voor het schoolteam: Griet Roose – Hilde Beernaert
  • Voor de gemeenschap: Joël Maertens – Johan Dever
  • Voor het schoolbestuur: de directeur is aanwezig als gemandateerde van het schoolbestuur.

Inschrijven

Hier kan je alle info terugvinden indien je uw kind wenst in te schrijven. Kom je graag eens langs voor wat extra info? Dan geven we graag een woordje uitleg en een rondleiding op school. Je kan steeds telefonisch een afspraak maken of via mail: marjolijn.roets@sint-rembert.be