Belangrijkste data 2020-2021

• donderdag 27 augustus 2020: warm onthaal en openklasdag peuters van 16.30 – 20.00

NIEUW! INFOMOMENTEN STIPT IN DE KLAS OP 27 AUGUSTUS (zonder de kinderen)

  1. 17 uur – 18 uur : derde kleuter & eerste en tweede leerjaar
  2. 18 uur – 19 uur : tweede kleuter & derde en vierde leerjaar
  3. 19 uur – 20 uur : peuter en eerste kleuter & vijfde en zesde leerjaar

• dinsdag 1 september 2020: start stille opvang

• zondag 13 september 2020: Eerste Communie om 10.30

• dinsdag 15 september tot vrijdag 18 september 2020: openluchtklassen 6de leerjaar

• zondag 11 oktober 2020: Vormsel om 10.30

• donderdag 15 oktober 2020: grootouderfeest kleuterschool

• vrijdag 23 oktober 2020: openklasdag voor ALLE kleuters van 15 uur – 18 uur

• woensdag 28 oktober 2020: oudercontacten welbevinden lager

• maandag 2 november 2020 t.e.m. vrijdag 6 november 2020: herfstvakantie

• woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand (vrijaf)

• woensdag 18 november 2020: pedagogische studiedag voor leerkrachten: vrijaf voor alle kinderen

• maandag 23 november 2020 t.e.m. 27 november 2020: voorleesweek

• woensdag 2 december 2020: pedagogische studiedag voor leerkrachten: vrijaf voor alle kinderen

• vrijdag 11 december 2020: openklasdag peuters van 15 uur – 18 uur

• week van 7 tot 11 december 2020: oudercontacten kleuters

• maandag 21 december 2020 t.e.m. vrijdag 1 januari 2021: kerstvakantie

• woensdag 3 februari 2021: oudercontact lager 1ste tot 5de leerjaar

• vrijdag 5 februari 2021: openklasdag peuters van 15 uur – 18 uur

• woensdag 10 februari: carnaval

• maandag 15 februari 2021 t.e.m. vrijdag 19 februari 2021: krokusvakantie

• week van 1 tot 12 maart: jeugdboekenmaand

• woensdag 3 maart 2021: oudercontact + adviesbespreking 6de leerjaar

• vrijdag 19 maart 2021: sportavond

• woensdag 24 maart 2021: pedagogische studiedag voor de leerkrachten: vrijaf voor alle kinderen

• vrijdag 26 maart 2021: openklasdag peuters 15 uur – 18 uur

• maandag 5 april 2021 t.e.m. vrijdag 16 april 2021: paasvakantie

• zondag 25 april 2021: Eerste Communie om 10.30

• maandag 26 april 2021: vrijaf voor alle kinderen

• zaterdag 1 mei 2021: Feest van de Arbeid

• maandag 3 mei 2021: vrijaf voor alle kinderen

• maandag 10 mei 2021 t.e.m. woensdag 12 mei 2021: zeeklassen 3de leerjaar

• donderdag 13 mei 2021: Hemelvaart: vrijaf voor alle kinderen

• vrijdag 14 mei 2021: vrijaf voor alle kinderen

• zaterdag 22 mei 2021: Vormsel om 17.00

• zondag 23 mei 2021: Pinsteren

• maandag 24 mei 2021: pinkstermaandag: vrijaf voor alle kinderen

• week van 7 tot 11 juni 2021: oudercontacten kleuter (10 minuten babbels voor ALLE kleuters)

• woensdag 23 juni 2021: oudercontacten lager

• zondag 27 juni 2021: schoolfeest

• woensdag 30 juni 2021: laatste schooldag