Belangrijkste data 2022-2023

dinsdag 30 augustus 2022: warm onthaal voor de ouders en de kinderen in alle klassen van 16u00 tot 17u00.

INFOMOMENT STIPT IN DE KLAS OP 30 AUGUSTUS (zonder de kinderen)

17 u – 18 u : tweede kleuter, eerste en tweede leerjaar

18 u – 19 u : klas juf Mieke en juf Els (tweede & derde kleuter), derde en vierde leerjaar

19 u – 20 u : instapklas, eerste kleuter, vijfde en zesde leerjaar

• maandag 5 september 2022: start stille opvang

• dinsdag 13 tot vrijdag 16 september 2022 openluchtklassen 6de leerjaar

• vrijdag 23 september 2022 : Fluo Fonkel Fietsdag

• dinsdag 27 september 2022 : individuele fotografie

woensdag 5 oktober 2022 : pedagogische werkdag (vrijaf voor alle kinderen)

• vrijdagavond 7 oktober 2022: Quiz Ouderraad

• donderdag 13 oktober 2022 : grootouderfeest kleuterschool

• vrijdag 14 oktober 2022: openklasdag van 15 uur tot 17 uur voor de peuters die gestart zijn op 1 september

• vrijdag 21 oktober 2022 : openklasdag kleuterschool van 15 uur tot 17u30 voor de peuters die starten na de herfstvakantie & alle kleuters van de kleuterschool (behalve de peuters die gestart zijn op 1 september)

• week van 24 t.e.m. 28 oktober 2022 : oudercontacten welbevinden lager

• maandag 31 oktober 2022 t.e.m. vrijdag 4 november 2022 : herfstvakantie

• vrijdag 11 november 2022 : Wapenstilstand (vrijaf)

maandag 14 november 2022 : vrijaf voor alle kinderen

• maandag 21 november 2022 t.e.m. vrijdag 25 november 2022 : voorleesweek

woensdag 30 november 2022 : pedagogische werkdag (vrijaf voor alle kinderen)

• week van 12 t.e.m. 16 december 2022 : oudercontacten alle kleuterklassen

• Vrijdag 16 december 2022 : openklasdag van 15u tot 17u30 (peuters die starten na de kerstvakantie)

• maandag 26 december 2022 t.e.m. vrijdag 6 januari 2023 : kerstvakantie

• vrijdag 27 januari 2023: openklasdag van 15u tot 17u30 (voor peuters die starten op 1 februari 2023 en na de krokusvakantie)

• week van 6 tot en met 10 februari 2023: oudercontacten lager 1ste tot en met 5de leerjaar

• woensdag 15 februari 2023: carnaval

• maandag 20 februari 2023 t.e.m. vrijdag 24 februari 2023: krokusvakantie

• week van 27 februari tot en met 3 maart 2023: rapport & oudercontact & adviesbespreking 6de leerjaar

• vrijdag 17 maart 2023: sportavond

• week van 20 tot en met 24 maart 2023: jeugdboekenmaand

• vrijdag 24 maart 2023: openklasdag van 15u tot 17u30 (peuters die starten na de paasvakantie)

• vrijdag 24 maart 2023: voorlees -en filmavond Ouderraad

woensdag 29 maart 2023: pedagogische studiedag voor de leerkrachten: vrijaf voor alle kinderen

• maandag 3 april 2023 t.e.m. maandag 17 april 2023: paasvakantie

• vrijdagnamiddag 21 april 2023 : Corrida voor alle kinderen vanaf het derde leerjaar

• zaterdag 22 april 2023: Vormsel om 9u30

• zondag 30 april 2023: Eerste Communie om 10u30

maandag 1 mei 2023: Feest van de Arbeid: vrijaf voor alle kinderen

dinsdag 2 mei 2023 : vrijaf voor alle kinderen

• vrijdag 5 mei 2023: openklasdag van 15u tot 17u30 (voor peuters die starten na Hemelvaart)

• maandag 15 mei 2023 t.e.m. woensdag 17 mei 2023 : zeeklassen 3de leerjaar

donderdag 18 mei 2023 : Hemelvaart, vrijaf voor alle kinderen

vrijdag 19 mei 2023 : vrijaf voor alle kinderen

• zondag 28 mei 2023 : Pinksteren

maandag 29 mei 2023: pinkstermaandag ; vrijaf voor alle kinderen

• vrijdag 9 juni 2023: openklasdag van 15u tot 17u30u (voor peuters die starten op 1 september 2023)

• week van 12 tot 16 juni 2023: oudercontacten kleuterschool

• zondag 25 juni 2023 : schoolfeest

• week van 26 tot 28 juni 2023: oudercontacten lager

• donderdag 29 juni 2023: exodus zesde leerjaar

• vrijdag 30 juni 2023: laatste schooldag, school eindigt om 11u50

• Warm onthaal schooljaar 2023-2024: op dinsdag 29 augustus 2023 van 16u00 tot 17u00 (ouders en de kinderen)

• Infomoment schooljaar 2023-2024: in de klas op dinsdag 29 augustus 2023 (zonder de kinderen)