Schooldocumenten

Ziektebriefje:  Elk kind krijgt begin schooljaar vier ziektebriefjes waarop je als ouder kan noteren als je kind afwezig is wegens ziekte. Het is wel belangrijk om rekening te houden met volgende aandachtspunten.

Uw kind is verplicht aanwezig te zijn op alle schooldagen van 1 september tot en met 30 juni.

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen afwezig omwille van ziekte, dan is een doktersbriefje VERPLICHT.

OPGELET: U mag slechts vier maal zelf een briefje schrijven.

Vanaf de vijfde maal dat uw kind afwezig is wegens ziekte, is een doktersbriefje verplicht.

Bij 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid, zelfs voor of na schoolvakanties, zijn we verplicht om het CLB in te schakelen.

Eerst en vooral willen wij benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling niet thuishoort op school.

Het kan gebeuren dat een leerling op school medicijnen moet nemen. Aangezien leerkrachten en leden van het ondersteunend personeel geen artsen zijn, mogen zij dus niet zomaar medicijnen toedienen. Daarom vragen we een aantal regels te volgen:

  • Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden toegediend.
  • De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van de dokter. Een modelattest waarmee de behandelende geneesheer zijn machtiging voor het toedienen van geneesmiddelen kan verlenen, kunt u op school afhalen en hier afdrukken.
  • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering. Leerkrachten en leden van het ondersteunend personeel zijn niet medisch geschoold en zijn volgens de wet strafbaar als ze dat wel doen.
  • Geef medicijnen in de originele verpakking en met een volledig ingevuld en ondertekend doktersattest rechtstreeks af op school.

Klassen

Wil je kennismaken met onze klassen? Klik dan op de foto en breng een bezoekje aan de blog van de klas.

Inschrijven

Hier kan je alle info terugvinden indien je uw kind wenst in te schrijven. Kom je graag eens langs voor wat extra info? Dan geven we graag een woordje uitleg en een rondleiding op school. Je kan steeds telefonisch een afspraak maken of via mail: marjolijn.roets@sint-rembert.be

Wat staat er op de agenda

Bekijk de Fonkel jaarkalender
woensdag 29 mei
zwemmen: L3 - L1 - L5
vrijdag 31 mei
lagere school: wieltjesdag
woensdag 5 juni
zwemmen: L6 - L2 - L4