Het zorgteam

Kinderen kunnen enkel ontwikkelen als hun welbevinden goed is en soms is daar extra zorg voor nodig.

Onze zorgwerking in een notendop

Een warm, enthousiast team dat zorg draagt voor elk kind en voor elkaar, samenwerken is een troef.

Krachtige organisatie en zorgwerking maakt het differentiëren op maat mogelijk. Naast de uitgebreide zorg naar beneden toe, is er ook ruime expertise voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en sterk lerende kinderen.

mini-klas: extra ondersteuning of uitdaging in kleine groepjes voor wie extra zorg nodig heeft

  • projectklas: specifieke aanpak voor snellerende kinderen
  • klasoverschrijdend werken: met twee of meer leerkrachten voor de klasgroep, hierdoor kan makkelijker in niveaugroepen worden gewerkt.
  • specifieke hulpmiddelen en aanpak voor kinderen met bepaalde onderwijsbehoeften: bv. rekenkaart, zorgschrift spelling, rekenmachine, koptelefoon, study buddy, chew stick,…

zachte landing voor onze jongste kleuters. Elke namiddag slapen onze jongste kleuters twee uur in de slaapklas onder begeleiding van de kinderverzorgster.

herstelgerichte aanpak met eenduidige afspraken tijdens opvang en speeltijden, speelplaatsroosters, ruim aanbod spelmateriaal. Kinderen krijgen handvaten om conflicten zelf te leren oplossen:

  • duidelijk gestructureerde speelplaatswerking
  • ruim aanbod aan voor- en naschoolse opvang met gerichte spel- en huiswerkbegeleiding
  • eenduidige afspraken voor, tijdens en na school, met overleg tussen alle mensen die toezicht houden

Ons zorgteam bestaat uit verschillende leerkrachten en wordt ondersteund door de 2 zorgcoördinatoren. De zorgcoördinatoren Agna Vanhee en Hilde Beernaert zijn tevens het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen.

Agna Vanhee

• zorgcoördinatie kleuterschool en 1ste leerjaar tot de herfstvakantie

• zorg kleuter

Hilde Beernaert

• zorgcoördinatie 2e tot 6e leerjaar, na herfstvakantie ook 1ste leerjaar

• zorg in het kleuter

• ondersteuning projectklas

Voor alle zorgvragen en bij conflicten of andere problemen contacteer je best zo snel mogelijk

de klasleerkracht, de zorgcoördinatoren of de directeur, zodat wij dit onmiddellijk

binnen de school kunnen aanpakken en opvolgen.