Het zorgteam

Kinderen kunnen enkel ontwikkelen als hun welbevinden goed is en soms is daar extra zorg voor nodig.

Ons zorgteam bestaat uit verschillende leerkrachten en wordt ondersteund door de 2 zorgcoördinatoren. De zorgcoördinatoren zijn tevens het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen.

Griet Roose

  • zorgleerkracht in 1e tot 3e leerjaar

Sietske Denys

  • zorgleerkracht in 4e leerjaar

Tyara Decaestecker

  • zorgleerkracht anderstalige nieuwkomers

Agna Vanhee

• zorgcoördinatie kleuterschool en 1ste leerjaar tot de krokusvakantie

• zorg op vraag voor alle kleuterklassen en 1ste leerjaar

• proces- en contractwerk in 3e kleuter

• ondersteuning Exentra-werking in kleuter en 1ste leerjaar

Hilde Beernaert

• zorgcoördinatie 2e tot 6e leerjaar, na krokusvakantie ook 1ste leerjaar

• zorg op vraag voor alle klassen van de lagere school

• ondersteuning Exentra-werking

Voor alle zorgvragen en bij conflicten of andere problemen contacteer je best zo snel mogelijk

de klasleerkracht, de zorgcoördinatoren of de directeur, zodat wij dit onmiddellijk

binnen de school kunnen aanpakken en opvolgen.