Het zorgteam

Van links naar rechts: Marjolijn Roets, Elisabeth Naeyaert, Hilde Beernaert, Agna Vanhee, Lien Devreker, Ilse Van Vooren en Griet Roose

Waarom is zorg nodig? Kinderen kunnen enkel ontwikkelen als hun welbevinden goed is, soms is daar extra zorg voor nodig.

Agna Vanhee

• zorgcoördinatie kleuterschool en 1ste leerjaar tot Pasen

• contractwerk in 3e kleuter

• zorg op vraag voor alle kleuterklassen

• projectwerking 3e kleuter

• ondersteuning Exentra-werking in kleuter en 1e leerjaar

juf Agna staat op vrijdag in de tweede kleuterklas A (oranje klas)

Dringende zaken kan je dan doorgeven via de directie of via mail. Juf Agna neemt dan zo snel mogelijk contact op.

Hilde Beernaert

• zorgcoördinatie 2e tot 6e leerjaar, na krokusvakantie ook 1e leerjaar

• zorg in 3e tot 6e leerjaar

• zorg op vraag voor alle klassen van het lagere

• ondersteuning Exentra-werking

juf Hilde staat op maandag –en vrijdagnamiddag in tweede leerjaar A (uiltjesklas)

Dringende zaken kan je dan doorgeven via de directie of via mail. Juf Hilde neemt dan zo snel mogelijk contact op.

Leerkrachten, kinderen en ouders zijn steeds welkom bij ons

met hun zorgen, vragen en voorstellen.

juf Agna & juf Hilde

Ilse Van Vooren

elke namiddag tijdens de slaapklas, tot nieuwjaar

• zorg in 1e kleuterklas

Elisabeth Naeyaert

tot nieuwjaar

• schrijfritmiek in alle kleuterklassen

• relaxatie en yoga in 2e en 3e kleuter

• contractwerk in 2e kleuter

Griet Roose

• zorg in 1e, 2e en 3e leerjaar

• projectwerking in 1e leerjaar

• ondersteuning Exentra-werking in 1e leerjaar

Lien Devreker

• co-teachen in 6e leerjaar

Marjolijn Roets

• directeur en algemene coördinatie

Tim Bolliou (turnleerkracht)

  • aanleren speelplaatsspelletjes

Voor alle zorgvragen en bij conflicten of andere problemen contacteer je best zo snel mogelijk de klasleerkracht,

de zorgcoördinatoren of de directeur,

zodat wij dit onmiddellijk binnen de school kunnen aanpakken en opvolgen.