Zorg dankzij open dialoog

  • zorgoverleg tussen leerkrachten vóór het begin van het nieuwe schooljaar : belangrijke informatie wordt met behulp van het leerlingvolgsysteem besproken tussen de vorige en de huidige leerkracht van de kinderen
  • MDO : multidisciplinair overleg : meerdere malen per jaar worden de kinderen uitgebreid besproken met de zorgcoördinator en eventueel CLB of externen als logopedisten, kinesisten, revalidatiecentrum, CLB, ondersteuningsnetwerk
  • oudergesprekken: met kleine en grote vragen kan je als ouder terecht bij de leerkracht (kleuters in de huisjes, lager op afspraak of voor of na school in de klas)
  • zorgcontacten: contacten van ouders met zorgcoördinator, hierbij kunnen aansluiten : leerkracht, CLB, directeur, externen
  • kindgesprekken : met grote en kleine problemen kunnen de kinderen terecht bij hun leerkracht, juf Agna, juf Hilde en mevrouw Marjolijn, dit vooral in functie van het verhogen van hun welbevinden
  • overleg met personeel middagtoezicht, opvang, eetzaal om de kinderen een eenduidige begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden
  • overleg met de zorgcoördinatoren van de vorige of volgende school om zorgtrajecten te laten doorlopen