Zorg - leren leren

Krachtige leeromgeving

  • dagkalender bv. in de peuterklas
  • doordachte klasopstelling
  • zelfstandig werk stimuleren bv. stappenplan puzzelen, eilandwerk, computerklas, teamkasten, tafeltrap ...

klasopstelling tweede leerjaar                            dagkalender peuterklas                                 klasopstelling vierde leerjaar

stappenplan puzzelen                                    zelfregulerend leren met korte                                                           eilanden

instructiemomenten (clusteren ze lessen)

computerklas                                                         zithoek - dagplanning 4e lj                                                        teamkast

klasopstelling derde lj met teamkastjes                            tafeltrap                                                klasopstelling 2e leerjaar

Differentiëren op verschillende manieren

  • mini-klas: extra ondersteuning in kleine groepjes voor wie extra zorg nodig heeft.
  • exentra: specifieke aanpak voor snel lerende kinderen (We zijn een school in opleiding - momenteel het 3e opleidingsjaar i.f.v. kleuterwerking
  • team-teachen: met twee of meer leerkrachten voor de klasgroep, dit kan klasoverschrijdend zijn - hierdoor kan makkelijker in niveaugroepen worden gewerkt.
  • extra turnmomenten bij meester Tim of juf Elisabeth waardoor de klastitularis extra zorg kan aanbieden aan een kleine groep.
  • specifieke hulpmiddelen en aanpak voor kinderen met bepaalde onderwijsbehoeften. bv. rekenkaart, zorgschrift spelling, rekenmachine, koptelefoon, study buddy, ...

mini-klas eerste leerjaar                                     Exentra: meer info via link                             team-teachen zesde leerjaar

study buddy                                                            zorgschrift spelling                                                               koptelefoon