Zorg - leren leren

Differentiëren op verschillende manieren

  • mini-klas: extra ondersteuning in kleine groepjes voor kinderen die extra zorg nodig hebben
  • snellerende kinderen: specifieke aanpak gebaseerd op de visie van Exentra, alsook projectklas
  • team-teachen: met twee of meer leerkrachten voor de klasgroep, dit kan klasoverschrijdend zijn - hierdoor kan makkelijker in niveaugroepen worden gewerkt
  • aparte leerlijn wiskunde: vanaf het 5e leerjaar kunnen de kinderen aansluiten in het vorig leerjaar voor wiskunde
  • aanbod speelplaatsspelletjes
  • uitgebreide speelplaatswerking
  • specifieke hulpmiddelen en aanpak voor kinderen met bepaalde onderwijsbehoeften. bv. rekenkaart, zorgschrift spelling, rekenmachine, koptelefoon, study buddy, ...
  • Aanbod stille opvang

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong & snellerende kinderen op onze school - Exentra-werking

We willen elk kind zien ontwikkelen op eigen niveau en vinden het belangrijk dat ieder zijn eigen grenzen leert kennen en daar durft overgaan. Werkhouding, taakspanning, doorzettingsvermogen, inzet, zelfzekerheid en kunnen omgaan met frustraties zijn belangrijke troeven in het leven. Die willen we nu al stimuleren. En we willen hen vooral laten genieten van het leren.

Omdat we als school honger hadden naar een professioneel beleid om met deze kinderen een traject te lopen, startten we vier jaar terug de opleiding bij Exentra. Dit is een expertisecentrum dat advies en begeleiding biedt aan hoogbegaafden en hun omgeving. De Exentra-werking wordt bij ons toegepast op sterke leerlingen, niet alleen op de hoogbegaafde kinderen.