Zorg - leren samenleven

In de Fonkel hebben we veel ruimte. Onze kinderen kunnen spelen op drie speelplaatsen: kleuters – 1ste en 2de leerjaar – 3de tot 6de leerjaar. De kleuters kunnen ook spelen in de kleuterspeeltuin, onze lagere schoolkinderen kunnen zich ten volle uitleven in de groene speelzone.

We werken met een herstelgerichte aanpak volgens de principes van ‘Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet’ van Haïm Omer.

Hierbij enkele sleutels die we toepassen: waakzame zorg, escalatie vermijden, aanwezig zijn, netwerken (WE -verhaal), de relatie blijven versterken.

preventief

 • vaste gezichten op speelplaats en in de rijen: vertrouwen creëren
 • gestructureerde speeltijdinvulling
 • ruim en doordacht aanbod van spelmateriaal in de caravans en de garage
 • visueel voorgestelde speelplaatsafspraken:  groene, oranje en rode bol -  speelplaatsrooster per klas
 • dezelfde afspraken en aanbod gelden tijdens de speeltijd, maar ook tijdens de middagpauze en de voorschoolse en naschoolse opvang
 • kinderen verantwoordelijkheid geven
 • start schooljaar: speelplaatsafspraken met de hele groep overlopen per speelplaats

herstellend

 • Handvaten om conflicten op te lossen, visueel voorgesteld op de speelplaatsen met pictogrammen.
 • Indien nodig: individueel beloningssysteem om positief gedrag te bevorderen en negatief gedrag te verminderen.
 • Herstelgesprek bij ernstige conflicten, ouders informeren, indien nodig met een herstelblad.
 • Overleg leerkrachten, toezichters, zorgcoördinatoren en directie: we werken samen om het ongewenst gedrag om te buigen in positief gedrag. Maar ook om kinderen aan te moedigen.

We werken hier permanent aan het volledige schooljaar. We verkiezen dit boven de Week tegen Pesten.

Inrichten speelplaatsen

Investering nieuwe speeltoestellen & spelmateriaal

 • Kleuterspeeltuin: verwijderen oude speeltoestellen - bouw apenparcours en klimmuur
 • groene speelzone: spider , tribune, berg met glijbanen en loungebanken
 • kleuterspeelplaats: de ‘huizekes’, apenparcours, gekke auto ‘s, reuzemikado op boot
 • ontdektafels op elke speelplaats
 • buitenkeuken en timmerhoek voor de kleuters, houten hekken om deze speelruimte veilig af te sluiten.
 • Speelboxen: de speelboxen werden aangevuld met nieuw materiaal. Tollen, stelten, springtouwen, stoepkrijt, diabolo ‘s, kapla blokken, reuze jenga, …
 • Klasballen: elke klas is nu verantwoordelijk voor de eigen klasballen (voetballen, basketballen en volleyballen). Ze doen dit prima!

Planten bomen

We willen een groene school zijn. Samen met de kinderen hebben we nieuwe bomen geplant, zodat we bij warm weer kunnen genieten van schaduwrijke plekken. De kinderen kunnen even uitrusten op de nieuwe loungesets.

Schilderwerken

Hinkelspelen, voetbalveld, basketbalveld … Op deze manier vermijden we discussies en creëren we extra spelprikkels.

We doen dit steeds in overleg met het kinderparlement

Op de dag van de jeugdbeweging leggen onze oudsten speelplaatsspelletjes uit aan de kleinsten.

Op elke speelplaats hebben we een bord met pictogrammen: 'ZO DOE IK HET NIET' & 'ZO DOE IK HET WEL'.

 • Als kinderen een conflict hebben leren ze zelf nadenken wat ze fout hebben gedaan.
 • Wat we nog belangrijker vinden: de kinderen leren nadenken hoe ze het kunnen oplossen. Zo ook, hoe ze het de volgende keer kunnen voorkomen om in conflict te komen.

Op deze manier hopen we de kinderen op te voeden zodat ze zelf conflicten kunnen voorkomen en oplossen.

Een woordje uitleg over het herstelblad:

We bieden STRUCTUUR door een goede organisatie op de speelplaats en duidelijke afspraken. Zo maken we duidelijk wat wel en niet kan. We willen de kinderen hierin ook STEUNEN. Als kinderen een conflict hebben, dan is het belangrijk dat ze het conflict leren oplossen. Hiervoor komen ze langs voor een gesprekje bij de zorgcoördinator of bij de directeur. Bij ernstige conflicten die regelmatig terugkeren, maken gebruik van het HERSTELBLAD. De kinderen noteren zelf: ‘Wat heb ik fout gedaan?’, ‘Wat heeft de ander fout gedaan’ en ‘Hoe zal ik dit oplossen?’. Als kinderen boos zijn, dan geven we hen de tijd die ze nodig hebben om eerst rustig te worden. We komen wel steeds terug op het conflict tot het opgelost is. Het belangrijkste onderdeel van het herstelblad is de OPLOSSING. We vinden het ook heel belangrijk om jullie als ouder correct te informeren.

In de peuter & eerste kleuterklassen starten we de dag met de zachte landing voor de kleuters die hier nood aan hebben.

Om 8u20 hoor je een fluitsignaal. Juf Agna staat paraat aan het bruine poortje. (Groot)ouders en alle kleuters nemen afscheid aan het poortje.

Alle kinderen uit de peuter & 1ste kleuterklassen stappen rechtstreeks door naar de klas. De 2de & 3de kleuters spelen op de speelplaats.

Om 8u35 gaat de bel. We willen graag vragen om zeker op tijd te komen zodat de klasdag snel kan beginnen. Om 8u35 start de klas.

Op woensdag is er teamoverleg en daarom spelen onze peuters & eerste kleuters in de speelzaal.

Voor de veiligheid van onze kinderen wordt de schoolpoort 5 minuten na het belteken gesloten. Daarna enkel nog ingang mogelijk via de Schoolstraat.

Dank je wel om op tijd te komen!