Zorg - leren samenleven

preventief

 • vaste gezichten op speelplaats en in de rijen : vertrouwen creëren
 • gestructureerde speeltijdinvulling
 • ruim en doordacht aanbod van spelmateriaal in de caravans en speelboxen
 • ruimte waarin kinderen naar eigen behoefte kunnen bewegen
 • visueel voorgestelde speelplaatsafspraken
 • klas-beloningssystemen

herstellend

 • individueel beloningssysteem om positief gedrag te bevorderen en negatief gedrag te verminderen
 • handvaten om kleine conflicten op te lossen, visueel voorgesteld op de speelplaats, binnen handbereik van de kinderen en de leerkrachten
 • herstelgesprek met herstelblad bij ernstige conflicten, informatiedoorstroming naar de ouders toe

PREVENTIEF caravan: uitlenen speelgoed tijdens de middag of tijdens de speeltijd

PREVENTIEF doorschuifsysteem speelboxen speelplaats 1-2

Op elke speelplaats hebben we een bord met pictogrammen: 'ZO DOE IK HET NIET' & 'ZO DOE IK HET WEL'.

 • Als kinderen een conflict hebben leren ze zelf nadenken wat ze fout hebben gedaan.
 • Wat we nog belangrijker vinden: de kinderen leren nadenken hoe ze het kunnen oplossen. Zo ook, hoe ze het de volgende keer kunnen voorkomen om in conflict te komen.

Op deze manier hopen we de kinderen op te voeden zodat ze zelf conflicten kunnen voorkomen en oplossen.

HERSTELLEND herstelblad: herstelgerichte aanpak conflicten

PREVENTIEF doorschuifsysteem speelplaats 3-4-5-6

Een woordje uitleg over het herstelblad:

We bieden STRUCTUUR door een goede organisatie op de speelplaats en duidelijke afspraken. Zo maken we duidelijk wat wel en niet kan. We willen de kinderen hierin ook STEUNEN. Als kinderen een conflict hebben, dan is het belangrijk dat ze het conflict leren oplossen. Hiervoor komen ze langs voor een gesprekje bij de zorgcoördinator of bij de directeur. We maken gebruik van het HERSTELBLAD. De kinderen noteren zelf: ‘Wat heb ik fout gedaan?’, ‘Wat heeft de ander fout gedaan’ en ‘Hoe zal ik dit oplossen?’. Als kinderen boos zijn, dan geven we hen de tijd die ze nodig hebben om eerst rustig te worden. We komen wel steeds terug op het conflict tot het opgelost is. Het belangrijkste onderdeel van het herstelblad is de OPLOSSING. We vinden het ook heel belangrijk om jullie als ouder correct te informeren. Mogen we vragen om het herstelblad te ondertekenen en terug mee te geven met uw kind? Mochten jullie vragen hebben of bezorgdheden als uw kind een herstelblad meekrijgt naar huis, dan mag je steeds contact opnemen met ons.

In alle kleuterklassen starten we de dag met de zachte landing voor de kleuters die hier nood aan hebben. Meer info kan je nalezen in de bijlage.